Cookie Notice

This site does not use tracking cookies of any sort. It does store a Session Cookie. This is a security cookie and ensures that if the administrator of the site forgets to log out of the site, after 10 minutes of inactivity, the site will automatically time out. This cookie is automatically deleted at the end of the every session and contains no personal information. We do not use these cookies for any purpose other than as stated above. For further information please click here.

To reset your cookie permissions please click the reset link at the bottom of this page.


Get me out of here...

Brat Glas / Green Flag 

 

 

Tá ár 9ú mbrat glas bainte amach againn agus tá muid thar a bheith bródúil asainn féin! 

 

 Seo sampla den obair atá déanta againn le cúpla bliain anuas. 

Siúl Agus Stop Trácht Anois!

 

 

  Cúrsa Rothaíochta le Rang 6

 Eanáir 2024

 

 

Bíonn na páistí ag cur plandaí i ngairdín na scoile chun pailneoirí a mhealladh. Cuireann sé seo leis an mbithéagsúlacht.

 

     
     

 

Lá Gníomh 2023

Action Day 2023

Bhí ár lá Gníomh againn ar an Aoine, an 24ú Samhain 2023.

Siúl Agus Stop Trácht Anois

 

 

Coinníonn muid ár scoil glan agus néata. Piocann muid suas bruscar atá timpeall na scoile. 

 

Rinne páistí na Naíonáin Mhóra, Rang 1 agus Rang 2 ceardlann le na scútair. D'fhoghlaim siad conas fanacht sábháilte agus iad ag taisteal ar na scútair.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár 7ú mBrat Glas” / Our 7th Green Flag

 

 

https://cruaiche-my.sharepoint.com/:f:/p/nicola_nicgraith/EkVmUYeyPfxLkaRj1xQNwJwB3VTKtm49GD2cHR3-u517zA?e=gRpR2E

 

 

 

 

back to top