Cookie Notice

This site does not use tracking cookies of any sort. It does store a Session Cookie. This is a security cookie and ensures that if the administrator of the site forgets to log out of the site, after 10 minutes of inactivity, the site will automatically time out. This cookie is automatically deleted at the end of the every session and contains no personal information. We do not use these cookies for any purpose other than as stated above. For further information please click here.

To reset your cookie permissions please click the reset link at the bottom of this page.


Get me out of here...

Bratach Scoile Gnímhe / Active School Flag

Corp Oideachas / Physical Education

 
 

 


Tàimid ag coineàil sùil ar an mèid gníomhnaíocht a bhíonn ar siúl againn gach là don mhí seo i Rang a 3!!

We are monitoring our daily activity for this month in Rang a 3!! We are doing very well!!

Gaelscoil na Cruaiche Picture

 


Peil Ghaelach le linn Seachtain na Gaeilge!!! Football for all classes during Seachtain na Gaeilge!!

Gaelscoil na Cruaiche Picture

Download here

 


Ag scipeàil seachas ag rith àr K i naghaidh an lae!! Skipping our K today!!

 


Tús maith leath na hoibre don bhliain nua!! A great start to the New Year

Gaelscoil na Cruaiche Picture

 


Rith na Nollag/ Our Santa dash!

 


Spórt le Scoil na Cèibhe/ Sport with the Quay School

 


Foireann sacar na gcàilíní ag traeinàil ag an lòn/ Soccer training for the girls during lunchtime!!

 


Cathaoireacha ceoil i rith Seachtain na Gaeilge le Na Naíonàin agus Rang a 6!! Gníomhnach i nGaeilge.

Musical chairs, the Infants and 6 th class!! Active through Irish as usual in Gaelscoil na Cruaiche!!!

 


Ag scipeàil inniu i nGaelscoil na Cruaiche!!! Skipping to out hearts content!!!!

Rang a 3 & 4 ag cabhrù le na Naíonàin, ag mùineadh dóibh conas scipeàil!! 3rd and 4th class teaching the Senior Infants to skip!!!

 


Ag stealladh bàistí taobh amuigh ach fós gníomhnach taobh istigh!!! Bad weather outside but still active inside!

 


Sosanna gníomhnacha sa rang!! Busy breaks in the classroom!!!

 


Cèilí le linn Seachtain na Gaeilge!!! Bhí an chraic ag na pàistí!! They children really enjoyed the cèilí during Seachtain na Gaeilge!

Download here

 


Nach aoibhinn saol an scolàire!! Ealain gníomhnach san aimsir bhreà! Active Art class during the fine weather!

 


Fós ag rith go laethiùil! K i naghaidh an lae agus muid ag rith timpeall na hEoraipe! Still running our K a day challenge around Europe!!!

Download here

 


Mana Spórt Ghaelscoil na Cruaiche

Rith an coiste Spórt comórtas ranga chun teacht aníos le mana spórt a fháil dár scoil. Seo an buaiteoir. Go raibh maith agaibh a pháistí.

Gaelscoil na Cruaiche Picture

 


Ceannairí Clóis.

Cabhraíonn páistí as na ranganna sinsir le páistí as ranganna naíonán cluichí agus imeachtaí spórt a dhéanamh ag am lóin.

 


PAWS-Sábháilteacht ar an Uisce

Ghlac an scoil go léir páirt i PAWS -Primary Aquatics Water Safety.

Thug Colette Staunton ón Leisure Park, Cathair na Mart an léacht deireanach maidir le sábháilteacht ar an uisce. Beidh an t-eolas seo ríthábhachtach agus na laethanta saoire an tsamhraidh ag druidim linn.

 

 

 

back to top